História predpisu 78/1998 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.25.03.1998 - 30.04.2001