História predpisu 75/1998 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.21.03.1998 - 31.07.2004