História predpisu 7/1998 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.14.01.1998 - 31.03.2002