História predpisu 55/1998 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.03.03.1998 -
3.06.04.2017 - 74/2017 Z. z.