História predpisu 50/1998 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.24.02.1998 - 31.01.2004