História predpisu 392/1998 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1999 - 14.03.2008