História predpisu 39/1998 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.18.02.1998 - 30.06.2001