História predpisu 389/1998 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.23.12.1998 - 31.12.2008