História predpisu 383/1998 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1999 - 30.04.2002