História predpisu 378/1998 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.12.1998 - 30.11.2003