História predpisu 364/1998 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.27.11.1998 - 11.10.1999