História predpisu 363/1998 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.24.11.1998 - 30.06.2002