História predpisu 338/1998 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.11.11.1998 - 31.12.2008