História predpisu 311/1998 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.17.10.1998 - 31.08.2009