História predpisu 310/1998 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.10.1998 - 31.12.2001