História predpisu 300/1998 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.03.10.1998 - 31.12.2008