História predpisu 273/1998 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.28.08.1998 - 31.08.2002