História predpisu 268/1998 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.10.1998 - 30.04.2002