História predpisu 234/1998 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.30.07.1998 - 30.04.2001