História predpisu 232/1998 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.25.07.1998 - 31.08.2001