História predpisu 222/1998 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.16.07.1998 - 31.12.2005