História predpisu 219/1998 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.11.07.1998 - 31.12.2008