História predpisu 200/1998 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.07.1998 - 31.03.1999
3.01.04.1999 - 31.12.199954/1999 Z. z.
4.01.01.2000 - 31.12.2000337/1999 Z. z.
5.01.01.2001 - 30.06.2001417/2000 Z. z.
6.01.07.2001 - 31.12.2001238/2001 Z. z.
7.01.01.2002 - 30.06.2002575/2001 Z. z.
8.01.07.2002 - 31.12.2002328/2002 Z. z.
9.01.01.2003 - 31.08.2003664/2002 Z. z.
10.01.09.2003 - 30.11.2003251/2003 Z. z.
11.01.12.2003 - 30.06.2004464/2003 Z. z.
12.01.07.2004 - 31.08.2004365/2004 Z. z.
13.01.09.2004 - 31.12.2004382/2004 Z. z.
14.01.01.2005 - 30.06.2005652/2004 Z. z., 732/2004 Z. z.
15.01.07.2005 - 31.12.2005258/2005 Z. z.
16.01.01.2006 - 31.12.2007199/2004 Z. z., 623/2005 Z. z.
17.01.01.2008 - 31.05.2008537/2007 Z. z., 330/2007 Z. z.
18.01.06.2008 - 31.12.2008166/2008 Z. z.
19.01.01.2009 - 31.08.2009583/2008 Z. z., 465/2008 Z. z.
20.01.09.2009 - 30.11.2009305/2009 Z. z.
21.01.12.2009 - 30.06.2010465/2009 Z. z.
22.01.07.2010 - 31.12.2010151/2010 Z. z.
23.01.01.2011 - 31.03.2011543/2010 Z. z.
24.01.04.2011 - 31.12.201148/2011 Z. z.
25.01.01.2012 - 01.01.2012389/2011 Z. z.
26.02.01.2012 - 29.02.2012546/2011 Z. z.
27.01.03.2012 - 31.12.201269/2012 Z. z.
28.01.01.2013 - 31.12.2013441/2012 Z. z.
29.01.01.2014 - 31.12.2014462/2013 Z. z.
30.01.01.2015 - 31.12.2015307/2014 Z. z.
31.01.01.2016 - 30.06.2016440/2015 Z. z.
32.01.07.2016 - 31.10.2017125/2016 Z. z.
33.01.11.2017 - 31.12.2017257/2017 Z. z.
34.01.01.2018 - 31.12.2018272/2017 Z. z.
35.01.01.2019 - 30.06.2019177/2018 Z. z., 347/2018 Z. z.