199/1998 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 26.06.1998

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

199
ROZHODNUTIE
predsedu Národnej rady Slovenskej republiky
z 23. júna 1998
o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky
Podľa čl. 89 ods. 2 písm. f) Ústavy Slovenskej republiky a § 24 ods. 1 a 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov
vyhlasujem
voľby do Národnej rady Slovenskej republiky,
určujem
dni ich konania na piatok 25. septembra a sobotu 26. septembra 1998.
Ivan Gašparovič v. r.