História predpisu 193/1998 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.23.06.1998 - 31.08.2009