História predpisu 174/1998 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.12.06.1998 - 30.04.2004