História predpisu 170/1998 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.12.06.1998 - 31.12.2001