História predpisu 146/1998 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.27.05.1998 - 30.06.2002