História predpisu 140/1998 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.06.1998 - 18.05.1999
3.19.05.1999 - 10.06.1999104/1999 Z. z.
4.11.06.1999 - 10.12.1999122/1999 Z. z., 119/2000 Z. z.
5.11.12.1999 - 30.12.1999
6.31.12.1999 - 31.12.1999370/1999 Z. z.
7.01.01.2000 - 30.04.2000264/1999 Z. z.
8.01.05.2000 - 30.04.2001119/2000 Z. z.
9.01.05.2001 - 30.11.2001147/2001 Z. z.
10.01.12.2001 - 31.12.2001488/2001 Z. z.
11.01.01.2002 - 30.04.2002553/2001 Z. z.
12.01.05.2002 - 30.06.2002216/2002 Z. z.
13.01.07.2002 - 31.08.2002416/2001 Z. z.
14.01.09.2002 - 30.11.2002457/2002 Z. z.
15.01.12.2002 - 31.07.2003
16.01.08.2003 - 31.01.2004256/2003 Z. z.
17.01.02.2004 - 30.04.20049/2004 Z. z., 9/2004 Z. z.
18.01.05.2004 - 31.07.20049/2004 Z. z., 9/2004 Z. z.
19.01.08.2004 - 30.11.2004434/2004 Z. z.
20.01.12.2004 - 31.12.2004578/2004 Z. z., 633/2004 Z. z., 633/2004 Z. z.
21.01.01.2005 - 31.07.2005578/2004 Z. z., 633/2004 Z. z.
22.01.08.2005 - 17.08.2005342/2005 Z. z.
23.18.08.2005 - 31.05.2006331/2005 Z. z.
24.01.06.2006 - 30.09.2006342/2006 Z. z.
25.01.10.2006 - 30.06.2007522/2006 Z. z.
26.01.07.2007 - 31.12.2007270/2007 Z. z.
27.01.01.2008 - 20.12.2008661/2007 Z. z.
28.21.12.2008 - 29.12.2008489/2008 Z. z.
29.30.12.2008 - 31.12.2008489/2008 Z. z.
30.01.01.2009 - 02.04.2009489/2008 Z. z.
31.03.04.2009 - 31.08.2009489/2008 Z. z.
32.01.09.2009 - 30.11.2009318/2009 Z. z.
33.01.12.2009 - 20.03.2010402/2009 Z. z.
34.21.03.2010 - 31.05.2010489/2008 Z. z.
35.01.06.2010 - 30.11.2010133/2010 Z. z.
36.01.12.2010 - 30.06.2011425/2010 Z. z.
37.01.07.2011 - 30.11.201134/2011 Z. z.