História predpisu 14/1998 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.02.1998 - 31.10.2009