História predpisu 133/1998 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.06.1998 - 31.12.2003