História predpisu 120/1998 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.30.04.1998 - 31.12.2003