História predpisu 116/1998 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.05.1998 - 31.12.2007