História predpisu 98/1997 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.08.04.1997 - 31.12.2003