História predpisu 97/1997 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.08.04.1997 - 30.06.2002