História predpisu 91/1997 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.04.1997 - 31.08.2009