História predpisu 74/1997 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.03.1997 - 31.12.2004