História predpisu 69/1997 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.11.03.1997 - 30.06.2000