História predpisu 61/1997 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.07.03.1997 - 30.06.2001