História predpisu 57/1997 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.03.1997 - 31.03.1998