História predpisu 56/1997 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.28.02.1997 - 31.03.1997