História predpisu 46/1997 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.22.02.1997 - 16.09.1998