História predpisu 372/1997 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1998 - 31.12.2001