História predpisu 362/1997 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.20.12.1997 - 30.06.2002