História predpisu 356/1997 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1998 - 28.02.2002