História predpisu 338/1997 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.13.12.1997 - 31.12.2008