História predpisu 337/1997 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1998 - 30.04.2004