História predpisu 329/1997 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.11.12.1997 - 31.12.2004