História predpisu 310/1997 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.26.11.1997 - 31.12.2001