História predpisu 309/1997 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.12.1997 - 09.02.2000